Många ungdomar

omkommer i trafken

 

Varje år omkommer drygt 500 människor i trafikolyckor och 4 000 skadas svårt. Antalet omkomna ungdomar i trafiken har under de senaste åren ökat och idag är nästan var femte av de omkomna i åldern 18-24 år.

 
Ungdomar är överrepresenterade i många typer av olyckor. Det gäller bland annat singelolyckor, olyckor med höga farter och olyckor där föraren har förlorat kontrollen över bilen. De flesta olyckor inträffar under helger och då oftast på kvällar och nätter. I mer än var tredje dödsolycka är föraren påverkad av alkohol.
 
Forskning visar att unga förares olyckor främst beror på bristande erfarenhet och faktorer som har med åldern att göra. En ung nybliven förare har inte den erfarenhet som en van bilist har. Med körträning får föraren bland annat mer erfarenhet och bilkörningen blir stegvis säkrare. Förarutbildningen är således ett viktigt område att arbeta vidare med.
 
Attityder som kan leda till ett farligt trafikbeteende kan förändras genom påverkan. Att arbeta med attityd- och beteendepåverkan är dock inte lätt, men målsättningen är att öka ungdomars insikter och medvetenhet om riskerna i trafiiken.
 
Inom ramen för Vägverkets nationella ungdomsarbete, genomfördes under år 2004 två större projekt, UngOLA och Don't Drink & Drive, som syftar till att förbättra trafiksituationen för ungdomar i åldern 18-24 år. Don´t Drink & Drive kommer i ett första skede att pågå till år 2007.